Kinect Projecten

Diederen I, Barendrecht M
Single Leg Squat studie
HALO Haagse Hogeschool, Den Haag
MSPT Sportfysiotherapie Avans+, Breda

Is de Kinect v2 een instrument die beter geschikt is voor het analyseren van de single leg squat ten opzichte van het blote oog of 2D video analyse zoals beschreven door Dingenen. Kan op basis van de Kinect v2 data een voorspelling gedaan worden voor het ontstaan van knieblessures in de populatie studenten van de academie lichamelijke opvoeding.

Diederen I, Barendrecht M
Validiteit studie

Bewegingstechnologie Haagse Hogeschool, Den Haag
MSPT Sportfysiotherapie Avans+, Breda

Hoe valide meet de Kinect v2 de single leg squat ten opzichte van Vicon motion capture system.

v Velthoven S
Sta Op studie

MSPT Geriatriefysiotherapie Avans+, Breda

Welke factoren bepalen of een kwetsbare oudere kan  opstaan uit een stoel en in welke mate dragen deze factoren hieraan bij. Wat zijn de belangrijkste voorspellers voor het kunnen opstaan uit de stoel. Deze studie gebruikt de center of mass projectie voor het in kaart brengen van het bewegingsverloop, als ook de hoekveranderingen bij het opstaan uit de stoel.


Kinect v2 voor ganganalyse bij patiënten die een amputatie ondergingen

UMC Radboud, Nijmegen

Project om de kwaliteit van het looppatroon te beoordelen bij deze specifieke populatie en daarmee wel of niet een intensief zorgtraject moeten doorlopen.

Knippenborg M, Beumers M 
Interventie studie kwetsbare ouderen

MSPT Geriatriefysiotherapie Avans+, Zwolle
Jintronix, Seattle

Bepalen van de effectiviteit van een interventie ter verbetering van fysiek functioneren bij thuiswonende kwetsbare ouderen.

Keerssemeeckers D, Dirkx J
Balans studie

MSPT Geriatriefysiotherapie Avans+
Stichting Envida Zorggroep, Brunssum

(info Maart. 2016)

 

Meer diagnostisch onderzoek met Microsoft Kinect V2 for Windows:

Geerse DJ, Coolen BH, Roerdink M (2015) Kinematic Validation of a Multi-Kinect v2 Instrumented 10-Meter Walkway for Quantitative Gait Assessments. PLoS ONE 10(10): e0139913. doi:10.1371/journal.pone.0139913

Mentiplay BF, Perraton LG, Bower KJ, Pua YH, McGaw R, Heywood S, Clark RA. (2015) Gait assessment using the Microsoft Xbox One Kinect: Concurrent validity and inter-day reliability of spatiotemporal and kinematic variables. J Biomech. doi: 10.1016/j.jbiomech.2015.05.021.

Clark RA, Pua YH, Oliveira CC, Bower KJ, Thilarajah S, McGaw R, Hasanki K, Mentiplay BF. (2015) Reliability and concurrent validity of the Microsoft Xbox One Kinect for assessment of standing balance and postural control. Gait Posture. doi: 10.1016/j.gaitpost.2015.03.005.

Xu X, McGorry RW (2015) The validity of the first and second generation Microsoft Kinect™ for identifying joint center locations during static postures. Appl Ergon. doi: 10.1016/j.apergo.2015.01.005.

Meld uw onderzoek svp aan om deze kennis te delen.